วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สวดมนต์ธิเบต

ID_11449_thumb

 ฟังออนไลน์ :
42- สวดพาหุง ธิเบต.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
01- The Mantra of Acala Vidyaraja.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
02- The Great Compassion Mantra Of Avalokitesvara.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
03- Vairocana Buddha (พระไวโรจนะพุทธะ).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
04- OM VAJRA SATTVA HUM (โอม วัชระ สัตตวา หูม).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
05- มหากรุณาธารณีสูตร-เด็ก.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
06- มหากรุณาธารณีสูตร-หญิง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
07- บทสวดมนต์ธิเบต-1=มหากรุณาธารณีสู

 คลิกฟังออนไลน์ :
08- บทสวดมนต์ธิเบต-2.MP3

 ฟังออนไลน์ :
09- บทสวดมนต์ธิเบต-3.MP3

 ฟังออนไลน์ :
10- บทสวดมนต์ธิเบต-4.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
11- บทสวดมนต์ธิเบต-5.MP3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
12- บทสวดมนต์ธิเบต-6.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
13- บทสวดมนต์ธิเบต-7.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
14- บทสวดมนต์ธิเบต-8.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
15- บทสวดมนต์ธิเบต-9.MP3

 ฟังออนไลน์ :
16- บทสวดมนต์ธิเบต-10.MP3

 ฟังออนไลน์ :
18- บทสวดมนต์ธิเบต-12.MP3

 ฟังออนไลน์ :
19- บทสวดมนต์ธิเบต-13.MP3

 ฟังออนไลน์ :
20- บทสวดมนต์ธิเบต-14.MP3

 ฟังออนไลน์ :
21- บทสวดมนต์ธิเบต-15.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
22- บทสวดมนต์ธิเบต-16.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
23- บทสวดมนต์ธิเบต-17.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
24- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
25- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
26- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
27- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
28- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 5.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
29- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 ฟังออนไลน์ :
30- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 ฟังออนไลน์ :
31- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 คลิกฟังออนไลน์ :
32- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 คลิกฟังออนไลน์ :
33- ปรัชญาปารามิตาหฤทัยสูตร-ชาย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
34- ปรัชญาปารามิตาหฤทัยสูตร-หญิง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
35- มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา-ทิเบต.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
36- มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา-ไทย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
37- คาถาชินบัญชร ธิเบต.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
38-พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ทรงโปร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
39-กวนอิม ปลดเปลื้องทุกข์ไทย.mp3

 ฟังออนไลน์ :
40-ยลโฉมพระบารมี ชาย-หญิง ไทย.mp3

 ฟังออนไลน์ :
41-เมี่ยวซัน.mp3

วัดพุทธดอดคอม

อัฏฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณณสัมปันโณ ถ่ายวันศุกร์ที่ 11มีนาคม พ.ศ 2554

189013_171083989608817_100001216522700_447765_5025120_n
อัฐิพระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รอวันแปรเป็นพระธาตุ (บันทึกภาพในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลาประมาณบ่าย 3โมง)

190297_171095869607629_100001216522700_447922_7015577_n 195968_171074886276394_100001216522700_447587_924175_n

 

 

อัฏฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณณสัมปันโณ ถ่ายวันศุกร์ที่ 11มีนาคม พ.ศ 2554

ฟังขิมสปาและการบรรเลงกู่เจิงที่ไพเราะ

lrg20090610232312    Rearranged%20Tunes%20Of%20The%20Sanskrit%20Music%20Of%20Formosa%20Cover

 คลิกฟังออนไลน์ขิมสปา (ดนตรีบำบัด) ไพเราะมากๆ : 01.เขมรเหลือง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ : 02.เขมรโพธิสัตว์

 คลิกฟังออนไลน์ : 03.เขมรเขียว

 คลิกฟังออนไลน์ : 04.ขอมสุวรรณ

 คลิกฟังออนไลน์ : 05.เขมรปี่แก้วทางสักวา

 คลิกฟังออนไลน์ : 06.เขมรเหนือ - เขมรใต้.

 คลิกฟังออนไลน์ : 07.เขมรแดง

 คลิกฟังออนไลน์ : 08.ระบำลพบุรี

 ฟังออนไลน์ : 09.เขมรขาว

 ฟังออนไลน์ : 10.เขมรกล่อมพระบรรทม

 คลิกฟังออนไลน์ : Cool Breeze In Summer

 คลิ๊กฟังออนไลน์ : Incense Offering To The King O

 คลิกฟังออนไลน์ : Great Love And Great Compassio

 คลิกฟังออนไลน์ : The Free Flowing Meditation Spirit

 คลิกฟังออนไลน์ : An Ancient Temple In Sunset

 ฟังออนไลน์ : Buddhist Music In The Spiritual Mountain

 ฟังออนไลน์ : Monastery In The Mountain

 ฟังออนไลน์ : The Sound Of The Bell From The Monastery

 ฟังออนไลน์ : The Sound Of Bell From The Temple

 ฟังออนไลน์ : Rearranged Tune Of Praising By Reciting The Name Of Buddha

 คลิกฟังออนไลน์ : Rearranged Tune Of Praising By Reciting The Name Of Buddha

 คลิกฟังออนไลน์ : Rearranged Tune Of `reciting The Name Of Buddha In Five Assemblies.

 คลิกฟังออนไลน์ : Rearranged Tune Of `reciting The Name Of Buddha In Five Assemblies

 คลิกฟังออนไลน์ : Om Mani Pedme Hong.

 คลิกฟังออนไลน์ : Hometown

 คลิกฟังออนไลน์ : Goddess of Mercy Inspired Song

 คลิกฟังออนไลน์ : Conversion

 คลิกฟังออนไลน์ : Asked The Buddha

 ฟังออนไลน์ : Buddha Says

 ฟังออนไลน์ : Sejishikong.

 คลิกฟังออนไลน์ : India

 คลิกฟังออนไลน์ : Greatly Propitious Day Woman Incantation

 คลิกฟังออนไลน์ : Buddhist Relics.

 คลิกฟังออนไลน์ : Make A Wish In Front Of The Buddha

 คลิกฟังออนไลน์ : Become Aware

 คลิกฟังออนไลน์ : Heart Sutra

 คลิกฟังออนไลน์ : การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้

 คลิกฟังออนไลน์ : จาตุมหาราชิกา.

 ฟังออนไลน์ : ดาวดึงส์

 ฟังออนไลน์ : ยามา.

ขิมสปาและเพลงบรรเลงกู่เจิ้งที่ไพเราะ

สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

  ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก Save Target As

สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี
Artist: สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :
001-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
002-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
003-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
004-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
หัวใจโชคลาภ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Metta.mp3

พระอมิตาภ เป็นที่เคารพอย่างสูงในคติพุทธนิกายสุขาวดี ตำนานกล่าวว่า พระองค์ทรงตั้งปณิธานเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า "ธรรมากรเถระ" ได้ตั้งปณิธานขอบรรลุพุทธภูมิ และขอให้โลกธาตุ หรือพุทธเกษตรของพระองค์ มีทิพยสุขเป็นอย่างยิ่ง สรรพสัตว์ เหล่าใด ปรารถนาจะบังเกิดในโลกธาตุสุขาวดี ขอเพียงเปล่งพระนามของพระอมิตาภ ก็สามรถไปอุบัติในสุขาวดีได้แล้ว แม้จะทำบาปหนักเท่าใด ก็สามารถไปอบรมบ่มเพาะในแดนสุขาวดีจนบริสุทธิ์ได้ ถือกันว่า พระ องค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ทรงประทับอยู่ในพุทธเกษตร "สุขาวดี" (the Pure Land of the Western Paradise) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ ไปทางทิศตะวันตก แสนโกฏิโลกธาตุ ในพุทธเกษตรของพระพุทธอมิตาภนั้น สรรพสัตว์ผุ้อยู่ในดินแดนนั้นมีความสุขขสูงสุด และเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน ตำรากล่าวว่า สุขาวดีเปรียบเหมือนที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพาน ซึ่งหากจะเปรียบกับฝ่ายเถรวาท สุขาวดีอาจจะเหมือนกับแดนสุทธาวาสพรหมโลก แนวคิดของนิกายสุขาวดีนั้น คล้ายกับจะใช้เป็นหลักในการแข่งขันกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีการอ้อนวอนสวดล้างบาปได้ นิกายสุขาวดีก็ถือว่า แม้คนชั่ว ก็สามารถไปบังเกิดในสุขาวดีได้ เพียงเปล่งพระนามถึงพระอมิตาภเป็นสรณะ แต่โดยหลักที่แท้แล้ว ก็ใช่ว่าจะล้างบาปโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เก็บบาปนั้นไว้ ไม่ต้องไปตกอบายภูมิ แต่ให้ไปเกิดในแดนสุขาวดี อบรมบ่มเพาะอยู่ภายในดอกปทุม ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะออกจากดอกปุทม และอยุ่ในแดนสุขาวดีได้ บางคนที่ชั่วมากๆ อาจจะถูกอบรมชำระล้างอยู่ในดอกปทุมเป็นหลายๆโกฏิปีก็ได้

เพลงบรรเลงแต่มีเสียงธรรมชาติประกอบซาวน์

 คลิกฟังออนไลน์ :
(เอี๊ยะ ซื่อ จิ่ว)บทสวดพระไภษัขยคุรุไวฑูรยประภาส.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
บทสวดพาหุง(พุทธชัยมงคลถาถา).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
มหากรุณาธารณีสูตร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
หนันอู่กวนซื่ออินผูซ่า.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
01 Butterflies & Flowers.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
02 Rainbow.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
03 The Bulbul.mp3

 ฟังออนไลน์ :
04 Strolling In The Garden.mp3

 ฟังออนไลน์ :
05 Fox.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
06 Dragonfly.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
07 Fly To Imagination.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
08 The Couple Birds.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
09 Evening.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
10 Sundown.mp3

 ฟังออนไลน์ :
11 Butterflies & Flowers.mp3

 ฟังออนไลน์ :
12 Rainbow.mp3

 ฟังออนไลน์ :
13 Strolling In The Garden.mp3

 ฟังออนไลน์ :
14 Fox.mp3

 ฟังออนไลน์ :
15 Evening.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
เหล่าซือเตอฮูฮวน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
เอวี๋ยน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
เอวี่ยนหม่านเหยินเซิง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
จ๋านซื่อชั่งจือจี่.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
จินเคอจี๋ตี้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
ฉงเซียงฟง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
ซือซืออ้วงถูเอ๋อ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
ซือถูเก๋อ.mp3

 ฟังออนไลน์ :
ลิ่งอี๋จงเซียงโฉว.mp3

 ฟังออนไลน์ :
หมู่โหยวอี๋ต้วนฮั่ว.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
อิ่วถูฉางเซียงอี.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
อุ้นไฉหง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
ฮ่วนเต๋าเซียนตี้เล่ย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
ฮวนอิงเกอ.mp3

สำนักสงฆ์ภาวนาวิเวก

สำนักสงฆ์ภาวนาวิเวก(ถ้ำมืด) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สาขาที่4 ของวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานคร
สำนักสงฆ์ภาวนาวิเวก(ถ้ำมืด) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สาขาที่4 ของวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานคร
ภาพงานวางศิลากฤษ์ศาลาการปฏิบัติธรรมณ.สำนักสงฆ์ภาวนาวิเวก อ.พาน จ.เชียงราย

สำนักสงฆ์ภาวนาวิเวก(ถ้ำมืด)อ.พาน จ.เชียงราย สาขาวัดพุทธบูชาแห่งที่ 4

กำหนดการวางศิลากฤษ์

 สำนักสงฆ์ภาวนาวิเวก(ถ้ำมืด)บ้านทุ่งมะฝาง อ.พาน จ.เชียงราย กำหนดวางศิลากฤษ์ศาลาปฏิบัติธรรม::วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 09.19 นาฬิกา ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกๆท่านมาร่วมงาน


 
Design by Free Wordpress Themes | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Deals